Sam’s exorcisms in Jus In Bello

მოკლედ ნატომის შემდეგ ნახავთ იმ შელოცვებს რომელიც გამოყენებულია “ძებუნებრივის” ეგზორციზმის სცენებში და მათ შედარებას ორიგინალ შელოცვებთან პახოდუ ორიგინალების წყაროებს : )))) 

Supernatural is one of my favorite shows. During the recent episode, Jus In Bello, one of the characters, Sam, has to exorcise Demons. Three times. I felt the need to transcribe word for word what he says during each exorcism. Here they are:

What Jared said at Eyecon and what he says to Deputy Director Steven Groves:

Exorcizamus te, omnis immundus spiritus, omnis satanica potestas, omnis incursio infernalis adversarii, omnis legio, omnis congregatio et secta diabolica.

What he says to Agent Henrickson:

Exorcizamus te, omnis immundus spiritus, omnis satanica potestas, omnis incursio infernalis adversarii, omnis legio, *et secta diabolica,
Ergo draco maledicte et sectio
Ergo draco maledicte et legio secta diabolica*
Ut Ecclésiam tuam secúra tibi fácias **servire libertáte**, te rogámus, audi nos.

*Here, he may have been struggling to get the lines, while holding the other actor down.
**He got these two words reversed.

The mass exorcism:

Exorcizamus te, omnis immundus spiritus, omnis satanica potestas, omnis incursio infernalis adversarii, omnis legio, omnis congregatio et secta diabolica

Ergo, draco maledicte et omnis legio diabolica, adjuramus te,
cessa decipere humanas creaturas, eisque æternæ perditionìs venenum propinare
Vade, satana, inventor et magister omnis fallaciæ, hostis humanæ salutis,
Humiliare sub potenti manu Dei, contremisce et effuge, invocato a nobis sancto et terribili Nomini
quem inferi tremunt
Ab insidiis diaboli, libera nos, Domine.

Exorcizamus te, omnis immundus spiritus, omnis satanica potestas, omnis incursio infernalis adversarii, omnis legio, omnis congregatio et secta diabolica

Ergo, draco maledicte et omnis legio diabolica, adjuramus te … cessa decipere humanas creaturas, ***eisque æternæ perditionìs venenum*** propinare

Ut Ecclesiam tuam secura tibi facias libertate servire, te rogamus, audi nos.

***There is so much yelling and noise going on that it is difficult to hear. I can only assume he continued to repeat the lines as in the first part.

ესეც წყარო: (!)  http://catholicdoors.com/prayers/latin/latin040.htm

ბოლდით მონიშნული ნაწერები არის ისინი რაც სემს აქვს ნათქვამი…:

EXORCIZÁMUS te, omnis immúnde spíritus, omni satánica potéstas, omnis incúrsio infernális adversárii, omnis légio, omnis congregátio et secta diabólica, in nómini et virtúte Dómini nostri Jesu + Christi, eradicáre et effugáre a Dei Ecclésia, ab animábus ad imáginem Dei cónditis ac pretióso divíni Agni sánguini redémptis +. Non ultra áudeas, serpens callidíssime, decípere humánum genus, Dei Ecclésiam pérsequi, ac Dei electos excútere et cribráre sicut tríticum +. Imperat tibi Deus altíssimus +, cui in magna tua supérbia te símililem habéri adhuc præsúmis; qui omnis hómines vult salvos fíeri, et ad agnitiónem veritátis veníre. Imperat tibi Deus Pater +; ímperat tibi Deus Fílius +; ímperat tibi Deus Spíritus Sanctus +. Imperat tibi Christus, ætérnum Dei Verbum caro factum +, qui pro salúte géneris nostri tua invídia pérditi, humiliávit semetípsum factus obédiens usque ad mortem; qui Ecclésiam suam ædificávit supra firmam petram et portas ínferi advérsus eam numquam esse prævalitrúras edixit, cum ea ipse permansúrus ómnibus diébus usque ad consumatiónem sæculi. Imperat tibi sacraméntum Crucis +, omniúnque christiánæ fídei Mysteriórum virtus +. Imperat tibi excélsa Dei Génetrix Virgo Maria +, quæ superbíssimum caput tuum a primo instánti immaculátæ suæ Conceptiónis in sua humilitáte contrivit. Imperat tibi fides sactórum Apostolórum Petri et Pauli ceterorúnque Apostolórum +. Imperat tibi Mártyrum sanguis, ac pia Sanctórum et Sanctárum ómnium intercéssio +.

Ergo, draco maledicte et omnis légio diabólica adjurámus te per Deum + vivum, per Deum + verum, per Deum + sanctum, per Deum, qui sic diléxit mundum, ut Filium suum unigénitum daret, ut omnis, qui credit in eum, non péreat, sed hábeat vitam ætérnæ: cessa decípere humánas creatúras, eisque æternæ perditiónis venénum propináre: désine Ecclesiæ nocére et ejus libertáti láqueos injícere. Vade, sátana, invéntor et magister omnis fallaciæ, hostis humánæ salútis. Da locum Christo, in quo nihil invenísti de opéribus tuis; da locum Ecclesiæ uni, sanctæ, cathólicæ, et Apostólicae, quam Christus ipse acquisívit sánguine suo. Humiliáre sub potenti manu Dei; contremísce et éffuge, invocato a nobis sancto et terríbili Nómini Jesu, quem ínferi tremunt, cui Virtútis cælórum et Potestátes et Dominatiónes subjéctæ sunt; quem Chérubim et Séraphim indeféssis vócibus laudant, dicéntes: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth.

_______________________________________________________________________________________

I. Dómine, exaúdi oratiónem meam.
A. Et clamor meus ad te véniat.
B. Dóminus vobíscum.
C. Et cum spíritu tuo. Orémus Oratio

Deus cæli, Deus terræ, Deus Angelórum, Deus Archangelórum, Deus Patriarchárum, Deus Prophetárum, Deus Apostolórum, Deus Mártyrum, Deus Confessórum, Deus Virginum, Deus qui potestátem habes donáre vitam post mortem, réquiem post labórem: quia not est Deus præter te, nec esse potest nisi tu, créator ómnium visibílium et invisibílium, cujus regni non erit finis: humíliter majestati glóriæ tuæ suplicámus, ut ab omni infernálium spirítuum potestáte, láqueo deceptióne et nequítia nos poténter liberáre, et incólumes custodíre dignéris. Per Christum Dóminum nostrum.
Amen.

Ab insídiis diáboli, libera nos, Dómine.
Ut Ecclésiam tuam secúra tibi fácias libertáte servire, te rogámus, audi nos.

Ut inimícus sanctæ Ecclésiae humiliáre dignéris, te rogámus, audi nos.
Et aspergatur locus aqua benedicta.

The English version is here: http://catholicdoors.com/prayers/english/p01975b.htm
or here: http://catholicdoors.com/prayers/english/p01975.htm

Dean’s (attempted) exorcism in Episode 3×14 Long Distance Call:

I am pretty sure (ok, really pretty sure) the exorcism Dean was trying to attempt in Long Distance Caller is the following:

Crux sacra sit mihi lux! Non draco sit mihi dux! (May the holy cross be my light! May the dragon never be my guide!).

From the St. Benedict medal:

His medal has exceptional powers against the demons of Hell.

This side of the medal is where the real exorcistic force reveals itself. In the center is the Cross. Benedict loved the Cross and used it to drive away demons.

In the angles of the cross, the letters C S P B stand for Crux Sancti Patris Benedicti (The cross of our holy father
Benedict).

Encircling the Cross in a circle around the right margin are these letters: V.R.S.N.S.M.V., meaning Vade retro Satana; nunquam suade mihi vana (Begone Satan! Suggest not to me thy vain things).

Around the left margin of the circle are these letters: S.M.Q.L.I.V.B., meaning Sunt mala quae libas; ipse venena bibas (The drink you offer is evil; drink that poison yourself).

At the top of the circle is the word PAX (Peace).

The face of the medal:

On the face of the medal is the image of Saint Benedict. In his right hand he holds the cross, the Christian’s symbol of
salvation. The cross reminds us of the zealous work of evangelizing and civilizing England and Europe carried out mainly
by the Benedictine monks and nuns, especially for the sixth to the ninth/tenth centuries.

In St. Benedict’s left hand is his Rule for Monasteries that could well be summed up in the words of the Prolog exhorting
us to “walk in God’s ways, with the Gospel as our guide.”

On a pedestal to the right of St. Benedict is the poisoned cup, shattered when he made the sign of the cross over it. On
a pedestal to the left is a raven about to carry away a loaf of poisoned bread that a jealous enemy had sent to St.
Benedict.

Above the cup and the raven are the Latin words: Crux s. patris Benedicti (The Cross of our holy father Benedict). On
the margin of the medal, encircling the figure of Benedict, are the Latin words: Eius in obitu nostro praesentia muniamur!
(May we be strengthened by his presence in the hour of our death!). Other translations have: May his presence protect us in the hour of death

Below his feet are these words: Ex S M Casino MDCCCLXXX (From the Holy Mount of Cassino, 1880). On that date , Monte Cassino was given the exclusive right to produce this medal.

Benedictines have always regarded St. Benedict
as a special patron of a happy death. He himself died in the chapel at Montecassino while standing with his arms raised
up to heaven, supported by the brothers of the monastery, shortly after St. Benedict had received Holy Communion.

Source

While the above source list St. Benedict as dying March 21 542, The catholic.org website where there is a summary of his life, lists him as dying in the year 547.

About ქეით ალუკარდი

საყოველთაო ნორმირების კულტით გამთბარი –ბიუროკრატი ვარ! როცა მიმითითებენ ჭეშმარიტებაზე, მე თითს ვუყურებ
This entry was posted in mystic, supernatural and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

15 Responses to Sam’s exorcisms in Jus In Bello

 1. kotikojafaridze ამბობს:

  Reblogged this on Aleister Qroulle.

  Like

 2. NB2511 ამბობს:

  wigni unda damewera

  Like

 3. NB2511 ამბობს:

  wigin aris aseti “Rituale Romanum’, aq aris es yvelaferi argwerili, tavis “receptebit da ingredientebit” :D

  Like

 4. freemasons ამბობს:

  :d maqvs nanaxi da simartlec weria sxvatashoris:)

  Like

 5. freemasons ამბობს:

  :d saero piris ki martali xar.mara rogor pentagrama ra simartle araa
  :)mokled rom itqas zalian saxifato saqmea eg …..

  Like

 6. freemasons ამბობს:

  ki aq kvetebulis iq egzorcizmi mara orive ert saqmes emsaxureba …
  demonis gandevnaze ki ravici vnaxo ra iqneba:D

  :)

  Like

  • Kate_AlukaЯD ამბობს:

   kvetebuli da egzorcizmi erti da igivea. egzorcizmi terminia ubralod da kvetebuli locva.. iq latinurad aris ubralod locvebi rogorc chventan dzvel qartulad da qartulad… imat prosta kidiat mrevli gaigebs tu ara sheinaars chventan ara! amitom magattan latinurad agevlineba aseti seriozuli locvebi. mokled wipa rogorc chventan dzel qartuli iko magattan latinuri iyo eg bazaria ra :)))) yovel shemtxvevashi sanam shen mag locvis wakitxvas moascerb agar iqnebi rbilad rom vtqvat :D tan chveulebrivi adamianis, smisle saero piris wakitxuls dzala ar aqvs rogorc vici ;)

   Like

 7. freemasons ამბობს:

  saqartveloshi ki is xom gvtismshoblis wilxvedri qeyanaa…..

  shen getyoba gaintereebs eseti ragaceebi da es saiti naxe tu ar ci kve:DDD
  demons.monstrous.com

  Like

  • Kate_AlukaЯD ამბობს:

   ara mag aspeqtshi ar migulisxmia ubralod katolikebs sxvagvarad aqvt da chven sxvanairad eg ponti :P chventan kvetebulis locvebia na primer :)))) xoda kide egzorcizmis pormas gaachnia da bevri niuansia :D anu daushvad me is vigulisxme rom demonis gandevna ara mgoni mogicios lichnad shen da gmertma dagiparos kide :D:D:D:D
   p.s. eg site vici :P didi madloba yuradgebisatvis :))))

   Like

 8. Kate_AlukaЯD ამბობს:

  arapris getayva :)))))
  ki ragacebi mesmis nu azri gamomaqvs :P dzalian sainteresoa mara aramgonia dagchirdes :D:D:D:D

  Like

 9. freemasons ამბობს:

  au magaria da am linkebze informacia rom aris egzorcizmze tu ici latinurad unda shesruldes es rituali?:)

  Like

დატოვე კომენტარი

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.