მხატრვრული მიმდინერეობები, მხატვრები, წლები…

 • Gothic Art

Bellini, Jacopo (Italian, 1400-1470/71)
Broederlam, Melchior (Flemish, active 1381-1409)
Gentile da Fabriano (Italian, 1370/80-1427)
Simone Martini (Italian, 1280/85-1344)

დანარჩენი ნახტომის შემდეგ =)))

 • Byzantine Art

Cimabue (Italian, 1240-1302)
Dionisii (Dionysius) (Russian, c. 1440 – between 1502-1508)
Duccio di Buoninsegna (Italian, 1255-1319)
Lorenzetti, Ambrogio (Ita;ian, 1290-1348)
Lorenzetti, Pietro (Italian, 1280-1348)
Rublev, Andrei (Russian, c. 1360/70-1430)
Russian Icons (XI-XVI century)
Theophanes the Greek (Russian/Greek, XIV-XV)

 • Renaissance
  Early Renaissance

Angelico, Fra (Italian, c.1395-1455)
Antonello da Messina (Italian, 1430-79)
Bellini, Gentile (Italian, 1429-1507)
Botticelli, Alessandro (Italian, 1444-1510)
Carpaccio, Vittore (Italian, c.1455/65-1525/26)
Castagno, Andrea del (Italian, c. 1421/23 – 1457)
Cima da Conegliano, Giovanni Battista (Italian, 1459 – 1518)
Cossa, Francesco del (Italian, c.1436-1477/78)
Crivelli, Carlo (Italian, 1436-1477/78)
Domenico Veneziano (Italian, 1405/10-1461)
Fouquet, Jean (French, 1415/20 – 1480)
Ghirlandaio, Domenico (Italian, 1449-1494)
Giotto (Italian, 1266-1337)
Gozzoli, Benozzo (Italian, 1420 – 1497)
Mantegna, Andrea (Italian, 1431-1506)
Masaccio (Italian, 1401-1428)
Masolino (Italian, 1383-1440)
Lippi, Filippino (Italian, 1457-1504)
Lippi, Fra Filippo (Italian, 1406-1469)
Perugino, Pietro (Italian, 1448-1523)
Piero della Francesca (Italian, 1416/17-1492)
Signorelli, Luca (Italian, 1441-1523)
Tura, Cosmè (Italian, c.1430-1495)
Uccello, Paolo (Italian, 1397-1475)
Verrocchio, Andrea del (Italian, 1435-1488)

 • High Renaissance

Bartolommeo, Fra (Italian, 1472-1517)
Bellini, Giovanni (Italian, 1430-1516)
Ghirlandaio, Ridolfo (Italian, 1483-1561)
Giorgione (Italian, 1477-1510)
Leonardo da Vinci (Italian, 1452-1519)
Lotto, Lorenzo (Italian, 1480-1556)
Michelangelo (Italian, 1475-1564)
Raphael (Italian, 1483-1520)
Titian (Italian, 1488/1490-1576)
Venusti, Marcello (Italian, 1515-1579

 • Northern Renaissance

Altdorfer, Albrecht (German, 1480-1538)
Baldung, Hans (German, 1484-1545)
Bles, Herri Met de (Flemish, 1480/1500-1550/60)
Bosch, Hieronymus (Dutch, 1450-1516)
Bouts the Elder, Dieric (Flemish, 1410/20-1475)
Bruegel the Elder, Pieter (Flemish, 1525/30-1569)
Brueghel the Elder, Jan (Flemish, 1568-1625)
Brueghel the Younger, Jan (Flemish, 1601-1678)
Brueghel the Younger, Pieter (Flemish 1564-1638)
Campin, Robert (Master of Flemalle) (Flemish, 1375/80-1444)
Christus, Petrus (Flemish, 1410-1472/73)
Cranach the Elder, Lucas (German, 1472-1553)
Cranach the Younger, Lucas (German, 1515-1586)
David, Gerard (Flemish, 1450/60-1523)
Dürer, Albrecht (German, 1471-1528)
Eyck, Jan van (Flemish, 1390-1441)
Goes, Hugo van der (Netherlandish, 1440/1445 – 1482)
Grünewald, Matthias (German, 1470-1480 – 1528)
Heemskerck, Maerten Jacobsz van (Flemish, 1498-1574)
Hey, Jean, Master of Moulins (Flemish, active 1480-1505)
Holbein, Ambrosius (German, 1494-1519)
Holbein the Elder, Hans (German, 1460-1524)
Holbein the Younger, Hans (German, 1497-1543)
Mabuse (Flemish, 1462/70-1533/41)
Massys, Quentin (Flemish, c.1464/65-1530)
Memling, Hans (Flemish, 1430/40-1494)
Patinir, Joahim (Flemish, 1485-1524)
Schongauer, Martin (German, 1450-1491)
Scorel, Jan van (Flemish, 1495-1562)
Valckenborch, Lucas van (Flemish, 1535-1597)
Weyden, Rogier van der (Flemish, 1399/1400 – 1464)
Witz, Konrad (German, 1400-1447)

 • Mannerism

Arcimboldo, Giuseppe (Italian, 1527-1593)
Clouet, Francois (French, 1515-1572)
Clouet, Jean (French, 1475-1540)
Correggio (Italian, 1489-1534)
El Greco (Spanish-Greek, 1541-1614)
Hemessen, Jan Sanders van (Flemish, 1500 – 1565/75)
Michelangelo (Italian, 1475-1564)

 • Baroque Art

Antropov, Aleksey (Russian, 1716-1795)
Bol, Ferdinand (Dutch, 1616-1680)
Beert, Osias (Flemish, 1570-1624?)
Bosschaert, Ambrosius II (Flemish, 1573-1621)
Brouwer, Adriaen (Flemish, 1605/06-1638)
Caravaggio (Italian, 1571-1610)
Dyck, Sir Anthony van (Flemish, 1599-1641)
Fabritius, Carel (Dutch, 1622-1654)
Gelder, Aert de (Dutch, 1645-1727)
Hals, Dirck (Dutch, 1591-1656)
Hals, Frans (Dutch, 1580-1666)
Hooch, Pieter de (Dutch, 1629-1683)
Jordaens, Jacob (Flemish, 1593-1678)
Köninck, Philips (Dutch, 1619-1688)
La Tour, Georges de (French, 1593-1652)
Leyster, Judith (Dutch, 1609-1660)
Maes, Nicolaes (Flemish, 1634-1693)
Matveev, Andrey (Russian, 1702-1739)
Murillo, Bartolomé Esteban (Spanish, 1618-1682)
Nikitin, Ivan (Russian, 1680s-1742)
Ostade, Adriaen van (Dutch, 1610-1685)
Ostade, Isaack van (Dutch, 1621-1649)
Poussin, Nicolas (French, 1594-1665)
Rembrandt (Dutch, 1606-1669)
Ribera, Jusepe de (Spanish, 1591-1652)
Rubens, Peter Paul (Flemish, 1577-1640)
Seghers, Daniel (Flemish, 1590-1661)
Snyders, Frans (Flemish, 1579-1657)
Steen, Jan (Dutch, 1625/26-1679)
Teniers the Younger, David (Flemish, 1610-1690)
Terborch, Gerard (Dutch, 1617-1681)
Velázquez, Diego (Spanish, 1599-1660)
Vermeer, Jan (Dutch, 1632-1675)
Vos, Cornelis de (Flemish, 1584-1651)
Zurbarán, Francisco de (Spanish, 1598-1664)

 • Rococo

Alekseev, Fedor (Russian, 1753-1824)
Bellotto, Bernardo (Italian, 1720/21-1780)
Boucher, François (French, 1703-1770)
Canaletto (Italian, 1697-1768)
Caravaque, Louis (French, 1684-1754)
Christineck, Carl-Ludwig Johann (Russian-German, 1732/3 – 1792/94)
Copley, John Singleton (American, 1737-1815)
Fontebasso, Francesco (Italian, 1709-1769)
Fragonard, Jean-Honoré (French, 1732-1806)
Gainsborough, Thomas (English, 1727-1788)
Goya y Lucientes, Francisco de (Spanish, 1746-1828)
Grooth, Georg Christoph (German 1716-1749)
Hogarth, William (English, 1697-1764)
Martynov, Andrey (Russian, 1768-1826)
Mosnier, Jean-Laurent (French, 1743/4-1808)
Pesne, Antoine (French, 1683-1757)
Prenner, Georg Caspar (German, 1720-1766)
Raeburn, Sir Henry (Scottish, 1756-1823)
Ramsay, Allan (Scottish, 1713-1784)
Reynolds, Sir Joshua (English, 1723-1792)
Rokotov, Fedor (Russian, 1735-1808)
Shchedrin, Semion (Russian, 1745-1804)
Tannauer, Johann Gottfried (German, 1680-1737)
Terebenev, Michael (Russian, 1795-1866)
Torelli, Stefano (Italian, 1712-1780)
Vigée-Lebrun, Louise-Elisabeth (French, 1755-1842)
Vishnyakov, Ivan (Russian, 1699-1761)
Voille, Jean-Louis (French, c.1744-c.1803)
Watteau, Jean-Antoine (French, 1684-1721)

 • Neoclassicism

Borovikovsky, Vladimir (Russian, 1757-1825)
Brulloff, Karl (Russian, 1799-1852)
Bruni, Antonio (Italian, 1767-1825)
Bruni, Feodor (Russian-Italian, 1801-1875)
David, Jacques-Louis (French, 1748-1825)
Gérard, Baron François-Pascal-Simon (French, 1770-1837)
Gros, Baron Antoine-Jean (French, 1771-1835)
Ingres, Jean-Auguste-Dominique (French, 1780-1867)
Kauffman, Angelica (Swiss, 1741-1807)
Lampi the Elder, Johann Baptist (Austrian, 1751-1830)
Lefèvre, Robert (French, 1755-1830)
Levitzky, Dmitry (Russian, 1735-1822)
Mengs, Anton Raphael (German, 1728-1779)
Paterssen, Benjamin (Swedish, 1750-1815)
Prud’hon, Pierre-Paul (French, 1758-1823)
Quarenghi, Giacomo (Italian, 1744-1817)
Riesener, Henri Francois (French, 1767-1828)
Vigée-Lebrun, Louise-Elisabeth (French, 1755-1842)

 • Romanticism

Aivazovsky, Ivan (Russian-Armenian, 1817-1900)
Bogoliubov, Alexey (Russian, 1824-1896)
Bonington, Richard Parkes (English, 1802-1828)
Brulloff, Alexander (Russian, 1798-1877)
Brulloff, Karl (Russian, 1799-1852)
Constable, John (English, 1776-1837)
Delacroix, Eugène (French, 1798-1863)
Gagarin, Prince Grigory (Russian, 1810-1893)
Gainsborough, Thomas (English, 1727-1788)
Gay, Nikolay (Russian, 1831-1894)
Géricault, Jean Louis André Théodore (French, 1791-1824)
Girodet de Roussy-Trioson, Anne-Louis
Goya y Lucientes, Francisco de (Spanish, 1746-1828)
Gros, Baron Antoine-Jean (French, 1771-1835)
Ivanov, Alexander (Russian, 1806-1858)
Khrutsky, Ivan (Russian-Polish, 1810-1885)
Kiprensky, Orest (Russian, 1782-1836)
Krendovsky, Evgraf (Russian, 1810-1870)
Krylov, Nikifor (Russian, 1802-1831)
Landseer, Sir Edwin (English, 1802-1873)
Lebedev, Mikhail (Russian, 1811-1837)
Levitan, Isaac (Russian-Jewish, 1860-1900)
Molinari, Alexander (Italian, 1772-1831)
Orlowski, Alexander (Polish, 1777-1832)
Perov, Vasily (Russian, 1834-1882)
Prud’hon, Pierre-Paul (French, 1758-1823)
Robertson, Christina (Scottish, 1796-1854)
Ruskin, John (English, 1819-1900)
Savrasov, Alexey (Russian, 1830-1897)
Shchedrin, Sylvester (Russian, 1791-1830)
Shishkin, Ivan (Russian, 1832-1898)
Slavyansky, Fedor (Russian, 1817319-1876)
Stubbs, George (English, 1724-1806)
Surikov, Vasily (Russian, 1848-1916)
Tolstoy, Count Feodor (Russian, 1783-1873)
Tonci, Salvator (Italian, 1756-1844)
Tropinin, Vasily (Russian, 1776-1857)
Turner, Joseph Mallord William (English, 1775-1851)
Tyranov, Alexey (Russian, 1808-1859)
Vasilyev, Feodor (Russian, 1850-1873)
Venetsianov, Alexey (Russian, 1780-1847)
Vereshchagin, Vasily (Russian, 1842-1904)
Vorobiev, Maxim (Russian, 1787-1855)
Vorobiev, Socrat (Russian, 1817-1888)
Wilkie, Sir David (Scottish, 1785-1841)
Winterhalter, Franz Xaver (German, 1805-1873)
Wright of Derby, Joseph (English, 1734-1797)
Zaryanko, Sergey (Russian, 1818-1870/71)
Zelentsov, Kapiton (Russian, 1790-1845)

 • Hudson River School

Cole, Thomas (American, 1801-1848)

 • Pre-Raphaelite Brotherhood

Burne-Jones, Sir Edward Coley (English, 1833-1894)
Hunt, William Holman (English, 1827-1910)
Millais, Sir John Everett (English, 1829-1896)
Rossetti, Dante Gabriel (English, 1828-1882)

 • Victorian Classicism

Alma-Tadema, Sir Lawrence (English-Dutch , 1836-1912)
Landseer, Sir Edwin (English, 1802-1873)
Siemiradzki, Henryk Hector (Polish, 1843-1902)
Tissot, James (French, 1836 -1902)

 • Symbolism

Borisov-Musatov, Victor (Russian, 1870-1905)
Dobuzhinsky, Mstislav (Russian, 1875-1957)
Munch, Edvard (Norwegian, 1863 – 1944)
Nesterov, Mikhail (Russian, 1862-1942)
Petrov-Vodkin, Kuzma (Russian, 1878-1939)
Ryabushkin, Andrey (Russian, 1861-1904)
Vrubel, Mikhail (Russian, 1856-1910)
Whistler, James Abbott McNeill (American, 1834-1903)

 • Realism

Corot, Jean-Baptiste-Camille (French, 1796-1875)
Daumier, Honoré (French, 1808-1879)
Degas, Edgar (French, 1834-1917)
Fantin-Latour, Henri (French, 1836-1904)
Fedotov, Pavel (Russian, 1815-1852)
Kramskoy, Ivan (Russian, 1837-1887)
Kustodiev, Boris (Russian, 1878 – 1927)
Manet, Edouard (French, 1832-1883)
Polenov, Vasiliy (Russian, 1844-1927)
Repin, Ilya (Russian, 1844-1930)
Soroka, Grigoriy (Russian, 1823-1864)
Tchistyakov, Pavel (Russian, 1823-1919)

 • Impressionism

Altman, Nathan (Russian-Jewish, 1889-1970)
Bazille, Frédéric (French, 1841-1870)
Boudin, Eugène-Louis (French, 1824-1898)
Cassatt, Mary (American, 1845-1926)
Degas, Edgar (French, 1834-1917)
Gonzales, Eva (French, 1849-1883)
Grabar, Igor (Russian, 1871-1960)
Korovin, Constantin (Russian, 1861-1939)
Kuinji, Arkhip (Russian, 1842-1910)
Lemmen, Georges (French, 1865-1916)
Levitan, Isaac (Russian-Jewish, 1860-1900)
Manet, Edouard (French, 1832-1883)
Maureau, Alphonse (French)
Monet, Claude (French, 1840-1926)
Morisot, Berthe (French, 1841-1895)
Pissarro, Camille (French, 1830–1903)
Renoir, Pierre-Auguste (French, 1841-1919)
Sargent, John Singer (American, 1856-1925)
Serov, Valentin (Russian, 1865-1911)
Sisley, Alfred (French, 1839-1899)
Whistler, James Abbott McNeill (American, 1834-1903)

 • Pointillism

Angrand, Charles (French, 1854-1926)
Cross, Henri-Edmond (French, 1856-1910)
Lemmen, Georges (Belgian, 1865-1916)
Luce, Maximilien (French, 1858-1941)
Pissarro, Lucien (French, 1863–1944)
Rysselberghe, Theo Van (Belgian, 1862–1926)
Seurat, Georges (French, 1859-1891)
Signac, Paul (French, 1863-1935)

 • Post-Impressionism

Cézanne, Paul (French, 1839-1906)
Gauguin, Paul (French, 1848-1903)
Gogh, Vincent van (Dutch, 1853-1890)
Rousseau, Henri (French, 1844 – 1910)
Toulouse-Lautrec, Henri de (French, 1864-1901)
Vuillard, Edouard (French, 1868-1940)

 • Primitivism

Pirosmani, Niko (Georgian, 1862- 1918)
Rousseau, Henri (French, 1844 – 1910)

 • Les Nabis

Bonnard, Pierre (French, 1867-1947)
Denis, Maurice (French, 1870 -1943)
Sérusier, Paul (French, 1864-1927)
Vallotton, Félix (French, 1865-1925)
Vuillard, Edouard (French, 1868-1940)

 • Fauvism

Matisse, Henri (French, 1869-1954)

 • Art Nouveau

Dobuzhinsky, Mstislav (Russian, 1875-1957)
Klimt, Gustav (Austrian, 1862-1918)
Mucha, Alphonse (Czech,1860-1939)
Ostroumova-Lebedeva, Anna (Russian, 1871-1955)
Petrov-Vodkin, Kuzma (Russian, 1878-1939)
Polenov, Vasiliy (Russian, 1844-1927)
Serov, Valentin (Russian, 1865-1911)
Somov, Constantin (Russian, 1869-1939)
Vasnetsov, Victor (Russian, 1848-1926)
Whistler, James Abbott McNeill (American, 1834-1903)

 • Analytic Art

Filonov, Pavel (Russian, 1883-1941)

 • Cubism

Altman, Nathan (Russian-Jewish, 1889-1970)
Malevich, Kazimir (Russian, 1878 – 1935)
Mondrian, Piet (Dutch, 1872 – 1944)
Picasso, Pablo (Spanish, 1881-1973)

 • Expressionism

Chagall, Marc (Russian-Jewish, 1887 – 1985)
Grosz, George (German, 1893-1959)
Kandinsky, Wassily (Russian, 1866-1944)
Klee, Paul (Swiss, 1879-1940)
Malevich, Kazimir (Russian, 1878 – 1935)
Modigliani, Amedeo (Italian, 1884-1920)
Mondrian, Piet (Dutch, 1872 – 1944)
Munch, Edvard (Norwegian, 1863 – 1944)
Münter, Gabriele (German, 1877-1962)
Soutine, Chaim (Russian/Jewish/French, 1893-1943)

 • Dada

Arp, Jean (Hans) (French, 1887-1966)
Duchamp, Marcel (French, 1887-1968)
Ernst, Max (German, 1891-1976)
Grosz, George (German, 1893-1959)
Picabia, Francis (French, 1879-1953)
Ray, Man (American, 1890-1977)

 • Surrealism

Arp, Jean (Hans) (French, 1887-1966)
Chirico, Giorgio de (Italian, 1888-1978)
Dali, Salvador (Spanish, 1904-1989)
Duchamp, Marcel (French, 1887-1968)
Ernst, Max (German, 1891-1976)
Magritte, René (Belgian, 1898-1967)
Miró, Joan (Spanish, 1893-1983)
Picabia, Francis (French, 1879-1953)
Ray, Man (American, 1890-1977)
Tanguy, Yves (French, 1900-1955)

Advertisements

About ქეით ალუკარდი

საყოველთაო ნორმირების კულტით გამთბარი –ბიუროკრატი ვარ! როცა მიმითითებენ ჭეშმარიტებაზე, მე თითს ვუყურებ
This entry was posted in კატეგორიის გარეშე and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to მხატრვრული მიმდინერეობები, მხატვრები, წლები…

 1. Sociopath ამბობს:

  მხატრვრული :DDD
  sainteresoa friad

  Like

დატოვე კომენტარი

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / შეცვლა )

Connecting to %s